Người lạ ơi

  Hãy cứ bình yên và tự tại, người cần đến – rồi cũng sẽ đến, người phải đi – rồi cũng sẽ vụt bay. Và hãy cứ để người lạ hãy vẫn cứ là người lạ bên đời.   Cả tâm hồn tôi ở đấy, sao không ai ghé lại chơi? Ai cũng đã … Đọc thêm