Yêu xa

Nhưng những ước mơ, định kiến của gia đình đẩy họ xa nhau. Anh phải lựa chọn hoặc là cô, hoặc là gia đình. Đã từng có lúc, trong cơn say, anh muốn bỏ hết để giữ cô lại nhưng khi tỉnh rượu, lại không còn dũng khí. Thế nhưng cô là người lựa chọn … Đọc thêm